×

msp430驱动3位数码管的显示函数

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2018-05-07
//p1.3做做为中断源  长按不松数据一直累加 大于1000归零
//430 串行输出
//p1.6串行输出 p1.7做时序信号
//使用片内时钟
//164芯片0—7分别接数码管的 dp c d e g f a b
//显示数字  0    1    2     3    4    5    6   7    8     9
//显示代码{0xee,0x82,0xdc,0xd6,0xb2,0x76,0x7e,0xc2,0xfe,0xf6}
msp430驱动3位数码管的显示函数
评论(0)
发评论

下载排行榜

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !