×

Gowin GW1NRF快速入门指南(EN)

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2022-09-19

Arttronix

6年用户

分享资料77个

Gowin GW1NRF快速入门指南(EN)
编程BLE和MCU
 
1.开始 程序 戈温半导体 GW1NRF配置编辑器
 
2.选择驱动程序:Jtag
 
3.选择“从设备读取”
 
4.文件 上传补丁
 
5.导航到“findme_MCU_GPIO7.emp”
 
6.选择驱动程序:Jtag
 
7.目的地:伊朗
 
8.复选框“上传后重置”和“检查测试模式”
 
9.点击上传;上传后,红色LED应亮起
评论(0)
发评论

下载排行榜

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !